O společnosti > Historie
<<< <

Historie

Designer replica watches are the mirror image of its original ones and with low price so now popularity of designer Replica Watches UK is increasing among fashionable people. And it should be a wonderful option to own a stylish Hublot Replica UK.We have amazing Rolex Era Panthere Vendome Replicas of high-end watches of all companies including that of replica Fake Cartier Panthere Vendome watches.We are renowned dealers and experts in Luxury Watches over years experience. We trade in many high quality brands including: Tag Heuer, Rolex, Patek Philippe, Blancpain. Audemars Piguet Replica brand name created a name for themselves due to the simplicity of their philosophy: superb craftsmanship combined with the endless search for beauty and innovation. We are sure your loved ones will be happy you did. SATISFACTION is always 100% guaranteed as posted on our site.Our company has been known for our ability providing a large selection of trendy Swiss Rolex Replica that can cater to many buyer from all over the world, and the price is very competitive.

Společnost ENPRO Energo s.r.o. prošla za dobu své existence několika změnami vlastnických vztahů i organizační struktury.

Původní společnost ENPRO, a.s. byla založena 7.4.2004 jako 100% dceřiná společnost Severomoravské energetiky, a.s., sídlo společnosti bylo  v Přerově. Běžná činnost  byla zahájena k 1.6.2004 převzetím všech aktivit projekčních složek Severomoravské energetiky a.s. a jejich dceřiných společností STMEM a.s. a MSEM a.s. včetně zaměstnanců projekčních oddělení. ENPRO a.s. tak navázala na dlouholetou tradici projektování v oboru elektroenergetika. V době založení zde pracovalo 47 zaměstnanců.

K 1.1.2008 došlo k fúzi společnosti ENPRO a.s. se společností I&C Energo a.s. Zároveň došlo k zániku původní společnosti, která se tímto stala samostatnou divizí Enpro v rámci společnosti I&C Energo.

Společnost Enpro Energo, s.r.o. vznikla k 1.7.2010 vyčleněním divize Enpro do samostatné dceřiné společnosti. Jediným vlastníkem se stala mateřská společnost I&C Energo. Sídlo společnosti je ve Valašském Meziříčí. V současné době zde pracuje 68 zaměstnanců, zabývajících se převážně projektováním elektrických zařízení a projektovou a inženýrskou činností ve výstavbě. Jde především o oblast elektrických distribučních sítí a rozvoden. Podrobnější informace ohledně portfolia činností lze nalézt zde.

 Projektování
distribučních sítí

Zpracování jednotlivých stupňů projektových dokumentací venkovních a kabelových distribučních sítí NN, VN a VVN do napěťové úrovně 110 kV včetně.

Projektování rozvoden
a transformoven

Zpracování technologických i stavebních částí projektových dokumentací rozvoden a transformoven NN, VN a VVN do napěťové úrovně 110 kV včetně.

Inženýrské činnosti

Zajištění činností souvisejících s projektováním a realizací staveb – smluv o budoucích smlouvách, smluv o věcném břemenu, územních rozhodnutí, stavebních povolení, vytyčování staveb a autorského dozoru.
CMS systém Správce webu - Reklamní agentura YASHICA