Reference > Horní Životice - rekonstrukce R 110 kV
<

Horní Životice - rekonstrukce R 110 kV

Rolex Replica Store,Replica Rolex DateJust,Cheap Replica Rolex Day Date,Replica Rolex Daytona,Replica Rolex GMT Watches,Replica Rolex Masterpiece,Rolex Submariner Replica,Replica Rolex Yachtmaster Watches,Hublot Replica,Rado Replica

Místo stavby: rozvodna 110/22 kV Horní Životice

Rozsah: rekonstrukce 17 polí R 110 kV

Objednatel: ČEZ Distribuce a.s.

Rok předání PD: 2011

Celkové investiční náklady: 125.603,- tis. Kč

Fotogalerie

Popis stavby

Původní stav

Rozvodna 110 kV je venkovní třísystémová s pomocnou přípojnicí, rozvodna má 6x vývodové pole, 2x vybavené rezervní pole, 1x kombinovaná spojka přípojnic, 2x pole na HDO, 1x spojka SPP, 2x přívod od T40x a 1x pole Měření.

Cílový stav

Tato stavba řeší výměnu všech betonových patek pod přístroji v R110kV, bude odstraněna betonová plocha pod měniči PTP a PTN včetně ohrazení, budou vyměněny všechny POK (pomocné ocelové konstrukce), dále budou vyměněny vypínače a PTP a PTN. Odpojovače budou repasovány (opraven nátěr a promazány) pro opětné použití. Byly zhotoveny nové trubkové propoje mezi jednotlivými přístroji v polích, klesačky nalisované na přípojnice zůstávají původní. V rámci rekonstrukce rozvodny bude vybudována náhradní přenosová trasa ? bypass, který bude připojen místo pomocné přípojnice přímo na spojku SPP a po dobu rekonstrukce částečně nahradí pomocnou přípojnici. Stávající rozvod stlačeného vzduchu se demontoval včetně technologie kompresorovny.

Součástí stavební části byla oprava hlavního kabelového kanálu v R110kV a zhotovení nových kabelových kanálků ve všech polích. Dále řeší zhotovení nového hlídacího osvětlení kolem areálu rozvodny a oplocení rozvodny, vstupní brány do rozvodny, nové provozní oplocení a vstupní brány do R110kV, opravu asfaltové komunikace od odbočení z hlavní silnice až k vnějšímu plotu v rozvodně 110kV.

 

Our Fake Watches have the same look as original watches and our Rado Replica feature high quality movements. Now the latest trend is to go for fashionable Rolex Replica because they are with low price and have the same look color and style as designer authentic Richard Mille Replica.If you want your watch to be as much a piece of art as it is a piece of jewelry or a functional object, a Patek Philippe Replica must de watches watch is an ideal choice!All top-notch fake cartier must de Omega Replica from our various websites are extremely authentic and guaranteed brand new.

Projektování
distribučních sítí

Zpracování jednotlivých stupňů projektových dokumentací venkovních a kabelových distribučních sítí NN, VN a VVN do napěťové úrovně 110 kV včetně.

Projektování rozvoden
a transformoven

Zpracování technologických i stavebních částí projektových dokumentací rozvoden a transformoven NN, VN a VVN do napěťové úrovně 110 kV včetně.

Inženýrské činnosti

Zajištění činností souvisejících s projektováním a realizací staveb – smluv o budoucích smlouvách, smluv o věcném břemenu, územních rozhodnutí, stavebních povolení, vytyčování staveb a autorského dozoru.
CMS systém Správce webu - Reklamní agentura YASHICA