Produkty > Inženýrské činnosti
< < <

Inženýrské činnosti

Rolex Replica Store,Replica Rolex DateJust,Cheap Replica Rolex Day Date,Replica Rolex Daytona,Replica Rolex GMT Watches,Replica Rolex Masterpiece,Rolex Submariner Replica,Replica Rolex Yachtmaster Watches,Hublot Replica,Rado ReplicaZákladní údaje:

Zajištění činností souvisejících s projektováním a realizací staveb - smluv a budoucích smlouvách, smluv o věcném břemenu, územních rozhodnutí, stavebních povolení, vytyčování staveb a autorského dozoru.


Popis produktu:

Produkt obsahuje zajištění smluv o budoucích smlouvách, zajištění souhlasů se vstupy na pozemek a práva provést stavbu v souvislosti s její realizací, sepsání smluv o zřízení věcného břemene a jejich vklad do Katastru nemovitostí a vypořádání finančních náhrad za věcná břemena.

Tento produkt je většinou součástí projektů liniových staveb, případně i rozvoden. Bývá rovněž realizován samostatně pro projektové dokumentace zpracované jinými projekčními organizacemi nebo pro zhotovitele stavby na dokončené akce.

Projektování
distribučních sítí

Zpracování jednotlivých stupňů projektových dokumentací venkovních a kabelových distribučních sítí NN, VN a VVN do napěťové úrovně 110 kV včetně.

Projektování rozvoden
a transformoven

Zpracování technologických i stavebních částí projektových dokumentací rozvoden a transformoven NN, VN a VVN do napěťové úrovně 110 kV včetně.

Inženýrské činnosti

Zajištění činností souvisejících s projektováním a realizací staveb – smluv o budoucích smlouvách, smluv o věcném břemenu, územních rozhodnutí, stavebních povolení, vytyčování staveb a autorského dozoru.
CMS systém Správce webu - Reklamní agentura YASHICA