Kontakty > Kde nás najdete
< < <<< 

Kde nás najdete

Korespondenční adresy jednotlivých pracovišť společnosti ENPRO Energo s.r.o.:

Vedení společnosti:

ENPRO Energo s.r.o.
Sokolská 137/45
757 01 Valašské Meziříčí                                    Odkaz na mapu

Pracoviště Přerov:

Nábř. Dr. Edvarda Beneše 1913/20
750 02  Přerov                                                   Odkaz na mapu

Pracoviště Olomouc:

Pavelkova 1140/18A
772 00   Olomouc                                               Odkaz na mapu

Pracoviště Zábřeh:

Bezručova 318/5
789 01  Zábřeh                                                   Odkaz na mapu

Pracoviště Ostrava:

28. října 568/147
702 00 Ostrava                                                  Odkaz na mapu

Pracoviště Opava:

Krnovská 40/54
746 01  Opava                                                   Odkaz na mapu

Pracoviště Frýdek-Místek:

Collo louky 126
738 01  Frýdek-Místek                                        Odkaz na mapu

Pracoviště Valašské Meziříčí:

Sokolská 137/45
757 01  Valašské Meziříčí                                    Odkaz na mapu

Pracoviště Děčín:

Teplická 18/2
405 02 Děčín                                                     Odkaz na mapu

Pracoviště Liberec:

Tatranská 524/9
460 07 Liberec                                                   Odkaz na mapu

Pracoviště Louny:

Osvoboditelů 320
440 01 Louny                                                     Odkaz na mapu

Pracoviště Ústí nad Labem:

Panská 1423/19
400 01 Ústí nad Labem                                       Odkaz na mapu

Projektování
distribučních sítí

Zpracování jednotlivých stupňů projektových dokumentací venkovních a kabelových distribučních sítí NN, VN a VVN do napěťové úrovně 110 kV včetně.

Projektování rozvoden
a transformoven

Zpracování technologických i stavebních částí projektových dokumentací rozvoden a transformoven NN, VN a VVN do napěťové úrovně 110 kV včetně.

Inženýrské činnosti

Zajištění činností souvisejících s projektováním a realizací staveb – smluv o budoucích smlouvách, smluv o věcném břemenu, územních rozhodnutí, stavebních povolení, vytyčování staveb a autorského dozoru.
CMS systém Správce webu - Reklamní agentura YASHICA