Kontakty > Oblastní pracoviště

Pracoviště

Pracoviště Přerov

Pracoviště Ústí nad Labem

Pracoviště Valašské Meziříčí

Pracoviště Olomouc

Pracoviště Zábřeh

Pracoviště Ostrava

Pracoviště Opava

Pracoviště Frýdek-Místek

Pracoviště Děčín

Pracoviště Louny

Projektování
distribučních sítí

Zpracování jednotlivých stupňů projektových dokumentací venkovních a kabelových distribučních sítí NN, VN a VVN do napěťové úrovně 110 kV včetně.

Projektování rozvoden
a transformoven

Zpracování technologických i stavebních částí projektových dokumentací rozvoden a transformoven NN, VN a VVN do napěťové úrovně 110 kV včetně.

Inženýrské činnosti

Zajištění činností souvisejících s projektováním a realizací staveb – smluv o budoucích smlouvách, smluv o věcném břemenu, územních rozhodnutí, stavebních povolení, vytyčování staveb a autorského dozoru.
CMS systém Správce webu - Reklamní agentura YASHICA