Reference > Nošovice - napájení průmyslové zóny
<

Nošovice - napájení průmyslové zóny

Rolex Replica Store,Replica Rolex DateJust,Cheap Replica Rolex Day Date,Replica Rolex Daytona,Replica Rolex GMT Watches,Replica Rolex Masterpiece,Rolex Submariner Replica,Replica Rolex Yachtmaster Watches,Hublot Replica,Rado Replica

Místo stavby: rozvodna 110/22 kV Nošovice

Rozsah: výstavba 8 polí R 110 kV, tři krytá stanoviště TR 110/22 kV, tři krytá stanoviště ZTL, nová R 22 kV, úpravy v BSP, obslužná komunikace

Objednatel: MSEM a.s.

Rok předání PD: 2007

Celkové investiční náklady: 186.750,- tis.Kč

Fotogalerie

Popis stavby

Původní stav

Rozvodna 110 kV Nošovice je provedena jako venkovní se dvěma systémy hlavních přípojnic a pomocnou přípojnici. Rozvodna má 4 pole vývodů, jedno pole transformátoru (T402) 400/110 kV a jedno pole kombinované spojky přípojnic. V rozvodně jsou stavební rezervy na vybudování sedmi polí. Mimo rozvodnu 110 kV je vývod z transformátoru T401, který je připojen přes vypínač (PTP a PTN) přímo na vedení V699 a funguje jako vysunutý transformátor R 110 kV Lískovec. Zkratová odolnost rozvodny je 25kA.

Cílový stav

Tato stavba řeší rozšíření rozvodny 110 kV Nošovice a výstavbu nové transformace 110/22 kV včetně rozvodny 22 kV v objektu R 110 kV Nošovice.

Rozvodna 110 kV bude rozšířena o 9 polí směrem k provozní budově. Současně s rozšířením budou provedeny úpravy v systému ovládaní a chránění i ve stávají části. Při rozšíření bude provedeno zaústění T401 a V699 do rozvodny 110 kV, vytvoří se rezervní pole pro další rozvoj a vybudují se pole pro připojení transformace 110 / 22 kV.  Dále budou postaveny tři krytá stanoviště transformátorů, která budou osazena transformátory 50 MVA  a tři rovněž krytá stanoviště pro zhášecí tlumivky.

Na místě dočasného plechového skladu bude vybudována nová budova R 22 kV. Nová rozvodny 22 kV bude v kobkovém provedení se dvěma systémy hlavních přípojnic s podélným dělením a pomocnou přípojnicí. V rozvodně 22kV bude umístěn vysílač HDO. Dále budou provedeny úpravy v zapojení vlastní spotřeby a rekonstrukce rozvaděčů vlastní spotřeby v provozní budově.

 

Our Fake Watches have the same look as original watches and our Rado Replica feature high quality movements. Now the latest trend is to go for fashionable Rolex Replica because they are with low price and have the same look color and style as designer authentic Richard Mille Replica.If you want your watch to be as much a piece of art as it is a piece of jewelry or a functional object, a Patek Philippe Replica must de watches watch is an ideal choice!All top-notch fake cartier must de Omega Replica from our various websites are extremely authentic and guaranteed brand new.

Projektování
distribučních sítí

Zpracování jednotlivých stupňů projektových dokumentací venkovních a kabelových distribučních sítí NN, VN a VVN do napěťové úrovně 110 kV včetně.

Projektování rozvoden
a transformoven

Zpracování technologických i stavebních částí projektových dokumentací rozvoden a transformoven NN, VN a VVN do napěťové úrovně 110 kV včetně.

Inženýrské činnosti

Zajištění činností souvisejících s projektováním a realizací staveb – smluv o budoucích smlouvách, smluv o věcném břemenu, územních rozhodnutí, stavebních povolení, vytyčování staveb a autorského dozoru.
CMS systém Správce webu - Reklamní agentura YASHICA