Reference > Opava zdvojení VN 264, vvn

Opava zdvojení VN 264, vvn

Místo stavby: Opava ? rozvodna Velké Hoštice

Rozsah: zdvojení 2 km venkovního vedení VN 22 kV

Objednatel: ČEZ Distribuce a.s.

Rok předání PD: 2008

Celkové investiční náklady: 5.000,- tis. Kč

Popis stavby

Původní stav

Stavba je umístěna mezi rozvodnu R110/22 ve Velkých Hošticích a okraj města Opavy u obchodního centra Globus. Z rozvodny R110/22 Velké Hoštice je vyvedeno jednoduché venkovní vedení VN 264. První část vedení, sloup č. 1 až č. 3 je umístěno na stovkových stožárech. Od sloupu č. 4 po sloup č. 15 je vedení VN umístěno na betonových sloupech.

Cílový stav

V rámci této stavby bude jednoduché vedení VN od rozvodny R 110/22 Velké Hoštice po sloup č. 14 přestavěno na dvojité vedení VN. Trasa vedení a umístění podpěrných bodů zůstane zachována.

Z rozvodny R 110/22 kV Velké Hoštice budou vyvedeny zemní kabely VN 22 kV 2x AXEKVCE 3 x 240 o celkové délce cca 70 m. Kabely VN budou v rozvodně připojeny na volná pole a budou ukončena na stávajícím stožáru č. 1 vedle této rozvodny. Stožár č. 1 budou vybaven úsekovými odpojovači a svodiči přepětí.

Dále bude provedena obnova vedení VN mezi sloupy č.1 a č.15 v celkové  délce 1725 m vodiči 2x AlFe 3x110/22. Nové sloupy budou umístěny v místech stávajících sloupů, použity budou nové příhradové a betonové sloupy. Na stávajícím sloupu č. 15 bude vedení VN napojeno na stávající vedení VN.

 

 

Projektování
distribučních sítí

Zpracování jednotlivých stupňů projektových dokumentací venkovních a kabelových distribučních sítí NN, VN a VVN do napěťové úrovně 110 kV včetně.

Projektování rozvoden
a transformoven

Zpracování technologických i stavebních částí projektových dokumentací rozvoden a transformoven NN, VN a VVN do napěťové úrovně 110 kV včetně.

Inženýrské činnosti

Zajištění činností souvisejících s projektováním a realizací staveb – smluv o budoucích smlouvách, smluv o věcném břemenu, územních rozhodnutí, stavebních povolení, vytyčování staveb a autorského dozoru.
CMS systém Správce webu - Reklamní agentura YASHICA