O společnosti > Předmět podnikání
<<

Předmět podnikání

Předmětem podnikání společnosti ENPRO Energo s.r.o. jsou tyto činnosti :

a)    provádění staveb, jejich změn a odstraňování

b)    projektová činnost ve výstavbě

c)    Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

d)    montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

e)    výkon zeměměřických činností

Podrobnější informace lze zjistit na výpisu z obchodního rejstříku.

 


Projektování
distribučních sítí

Zpracování jednotlivých stupňů projektových dokumentací venkovních a kabelových distribučních sítí NN, VN a VVN do napěťové úrovně 110 kV včetně.

Projektování rozvoden
a transformoven

Zpracování technologických i stavebních částí projektových dokumentací rozvoden a transformoven NN, VN a VVN do napěťové úrovně 110 kV včetně.

Inženýrské činnosti

Zajištění činností souvisejících s projektováním a realizací staveb – smluv o budoucích smlouvách, smluv o věcném břemenu, územních rozhodnutí, stavebních povolení, vytyčování staveb a autorského dozoru.
CMS systém Správce webu - Reklamní agentura YASHICA