Přehled pracovišť společnosti
<<<<<< <<

ENPRO Energo s.r.o., vedení společnosti


Projektování - Střední Morava

       

       Pracoviště Valašské Meziříčí

       Pracoviště Přerov

       Pracoviště Olomouc

       Pracoviště Zábřeh

 


Projektování - Severní Morava

       

       Pracovní skupina - VVN

       Pracoviště Ostrava

       Pracoviště Opava

       Pracoviště Frýdek - Místek

 


Projektování - Severní Čechy

             

       Pracoviště Děčín

       Pracoviště Ústí nad Labem

       Pracoviště Liberec

       Pracoviště LounyKorespondenční adresy jednotlivých pracovišť společnosti lez nalézt v záložce Kontakty.


Projektování
distribučních sítí

Zpracování jednotlivých stupňů projektových dokumentací venkovních a kabelových distribučních sítí NN, VN a VVN do napěťové úrovně 110 kV včetně.

Projektování rozvoden
a transformoven

Zpracování technologických i stavebních částí projektových dokumentací rozvoden a transformoven NN, VN a VVN do napěťové úrovně 110 kV včetně.

Inženýrské činnosti

Zajištění činností souvisejících s projektováním a realizací staveb – smluv o budoucích smlouvách, smluv o věcném břemenu, územních rozhodnutí, stavebních povolení, vytyčování staveb a autorského dozoru.
CMS systém Správce webu - Reklamní agentura YASHICA