Produkty > Projektováni distribučních sití
< < < < < <

Projektování distribučních sítí

Designer replica watches are the mirror image of its original ones and with low price so now popularity of designer Replica Watches UK is increasing among fashionable people. And it should be a wonderful option to own a stylish Hublot Replica UK.We have amazing Rolex Era Panthere Vendome Replicas of high-end watches of all companies including that of replica Fake Cartier Panthere Vendome watches.We are renowned dealers and experts in Luxury Watches over years experience. We trade in many high quality brands including: Tag Heuer, Rolex, Patek Philippe, Blancpain. Audemars Piguet Replica brand name created a name for themselves due to the simplicity of their philosophy: superb craftsmanship combined with the endless search for beauty and innovation. We are sure your loved ones will be happy you did. SATISFACTION is always 100% guaranteed as posted on our site.Our company has been known for our ability providing a large selection of trendy Swiss Rolex Replica that can cater to many buyer from all over the world, and the price is very competitive.Základní údaje:

Zpracování jednotlivých stupňů projektových dokumentací venkovních a kabelových distribučních sítí NN, VN a VVN do napěťové úrovně 110 kV včetně.


Popis produktu:

Obsahem produktu je zpracování projektové dokumentace stavební i technologické části venkovních a kabelových distribučních sítí NN, VN a VVN. Protože se jedná o liniové stavby, je potřeba navíc zajistit inženýrské činnosti v souladu s požadavky příslušné legislativy. Inženýrské činnosti jsou popsány samostatným produktem, u projektů distribučních sítí však bývají zpravidla jejich nedílnou součástí.

Z hlediska Zákona č.183/2006 O územním plánování a stavebním řádu je projekt obvykle zpracováván ve třech stupních - dokumentace pro územní řízení, následně dokumentace pro stavební řízení a v návaznosti na stavební povolení prováděcí dokumentace stavby. U projektů sítí VN je na základě požadavku objednatele navíc zpracována elektronická podoba projektu pro technickou evidenci.

Při vlastní realizaci stavby spolupracuje společnost s objednatelem formou autorského dozoru projektanta a po ukončení stavby vypracovává dokumentaci skutečného provedení stavby.

Po realizaci stavby je zpracována dokumentace skutečného provedení vhodná k exportu do informačního systému technické evidence objednatele.

Rolex Replica Store,Replica Rolex DateJust,Cheap Replica Rolex Day Date,Replica Rolex Daytona,Replica Rolex GMT Watches,Replica Rolex Masterpiece,Rolex Submariner Replica,Replica Rolex Yachtmaster Watches,Hublot Replica,Rado Replica

Projektování
distribučních sítí

Zpracování jednotlivých stupňů projektových dokumentací venkovních a kabelových distribučních sítí NN, VN a VVN do napěťové úrovně 110 kV včetně.

Projektování rozvoden
a transformoven

Zpracování technologických i stavebních částí projektových dokumentací rozvoden a transformoven NN, VN a VVN do napěťové úrovně 110 kV včetně.

Inženýrské činnosti

Zajištění činností souvisejících s projektováním a realizací staveb – smluv o budoucích smlouvách, smluv o věcném břemenu, územních rozhodnutí, stavebních povolení, vytyčování staveb a autorského dozoru.
CMS systém Správce webu - Reklamní agentura YASHICA