Produkty > Projektování rozvoden a transformoven
< < <

Projektování rozvoden a transformoven

Designer replica watches are the mirror image of its original ones and with low price so now popularity of designer Replica Watches UK is increasing among fashionable people. And it should be a wonderful option to own a stylish Hublot Replica UK.We have amazing Rolex Era Panthere Vendome Replicas of high-end watches of all companies including that of replica Fake Cartier Panthere Vendome watches.We are renowned dealers and experts in Luxury Watches over years experience. We trade in many high quality brands including: Tag Heuer, Rolex, Patek Philippe, Blancpain. Audemars Piguet Replica brand name created a name for themselves due to the simplicity of their philosophy: superb craftsmanship combined with the endless search for beauty and innovation. We are sure your loved ones will be happy you did. SATISFACTION is always 100% guaranteed as posted on our site.Our company has been known for our ability providing a large selection of trendy Swiss Rolex Replica that can cater to many buyer from all over the world, and the price is very competitive.Základní údaje:

Zpracování technologických i stavebních částí projektových dokumentací rozvoden a transformoven NN, VN, a VVN do napěťové úrovně 110 kV včetně.


Popis produktu:

Tento produkt obsahuje zpracování projektových dokumentací stavební, technologické a řídící části rozvoden, transformoven a spínacích stanic. Při realizaci produktu společnost zpracovává porjektovou dokumentaci obvykle ve třech stupních, a to dokumentaci předkládavou k územnímu řízení, následně dokumentaci pro stavební řízení a v návaznosti na stavební povolení prováděcí dokumentaci stavby.

Při vlastní realizaci stavby spolupracujeme s investorem formou autorského dozoru projektanta a v rámci kontrolních dnů koordinujeme jednotlivé etapy výstavby. Po ukončení stavby zpracujeme a předáme objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby.

Na základě požadavku objednatele provádíme údržbu dokumentace skutečného provedení po dobu životnosti zařízení.

Společnost se rovněž podílí na zpracování studií proveditelnosti a zadávacích návrhů staveb a připravuje podklady pro výběrová řízení na technologické celky rozvoden, transformoven a spínacích stanic.

Rolex Replica Store,Replica Rolex DateJust,Cheap Replica Rolex Day Date,Replica Rolex Daytona,Replica Rolex GMT Watches,Replica Rolex Masterpiece,Rolex Submariner Replica,Replica Rolex Yachtmaster Watches,Hublot Replica,Rado Replica

Projektování
distribučních sítí

Zpracování jednotlivých stupňů projektových dokumentací venkovních a kabelových distribučních sítí NN, VN a VVN do napěťové úrovně 110 kV včetně.

Projektování rozvoden
a transformoven

Zpracování technologických i stavebních částí projektových dokumentací rozvoden a transformoven NN, VN a VVN do napěťové úrovně 110 kV včetně.

Inženýrské činnosti

Zajištění činností souvisejících s projektováním a realizací staveb – smluv o budoucích smlouvách, smluv o věcném břemenu, územních rozhodnutí, stavebních povolení, vytyčování staveb a autorského dozoru.
CMS systém Správce webu - Reklamní agentura YASHICA