Skupina I&C Energo
<< <

Skupina I&C Energo


I&C Energo a.s. - mateřská společnost

Pražská 684/49, 674 01 Třebíč
tel.: +420 568 413 111, fax: +420 568 413 999
e-mail: obchod(a)ic-energo.eu
http://www.ic-energo.eu


ENPRO Energo s.r.o. - dceřiná společnost

Sokolská137/45, 757 01 Valašské Meziříčí
tel.: +420 571 101 236, +420 571 101 244
e-mail: info(a)enpro.cz, obchod(a)enpro.cz
http://www.enpro.cz


Projektování
distribučních sítí

Zpracování jednotlivých stupňů projektových dokumentací venkovních a kabelových distribučních sítí NN, VN a VVN do napěťové úrovně 110 kV včetně.

Projektování rozvoden
a transformoven

Zpracování technologických i stavebních částí projektových dokumentací rozvoden a transformoven NN, VN a VVN do napěťové úrovně 110 kV včetně.

Inženýrské činnosti

Zajištění činností souvisejících s projektováním a realizací staveb – smluv o budoucích smlouvách, smluv o věcném břemenu, územních rozhodnutí, stavebních povolení, vytyčování staveb a autorského dozoru.
CMS systém Správce webu - Reklamní agentura YASHICA