Reference > Vsetín, zdvojení VN 65 po Karolinku, VNV

Vsetín, zdvojení VN 65 po Karolinku, VNV

Místo stavby: Vsetín - Karolinka

Rozsah: rekonstrukce a zdvojení 27 km venkovního vedení VN 22 kV

Objednatel: ČEZ Distribuce a.s.

Rok předání PD: první etapa 2009, poslední etapa se realizuje

Celkové investiční náklady: 98.700,- tis. Kč

Fotogalerie

Popis stavby

Původní stav

Venkovní vedení VN65 zásobuje podstatnou část obcí v údolí Vsetínské Bečvy a slouží rovněž jako náhradní napájení v případě výpadku vedení VN63. Celková délka vedení bez odboček je cca. 27 km a v současné době je na hranici svých přenosových schopností,

Cílový stav

Zdvojení a rekonstrukce stávajícího vedení VN65 v sedmi etapách. Z rozvodny R110/22 kV Vsetín bude z rezervní kobky vyveden nový kabel VN AXEKVCE 3x 1x240 v souběhu se stávajícím vedením VN243 v délce cca. 2,5 km.

Dále bude provedeno zdvojení venkovního vedení VN243 od sloupu č.56 po sloup č.52 vedení VN65 v délce cca. 1,5 km vodiči 2x 3x110/22 Alfe.

Zdvojení venkovního vedení VN65 a VN63 bude realizováno od sloupu č.52 VN65 po sloup č.257 VN63. Budou použity vodiče 2x 3x110/22 Alfe. Délka trasy bude cca.21,5 km.

Od sloupu č.257 VN63 bude provedena rekonstrukce stávajícího vedení VN s použitím stávajících vodičů 3x70 AlFe přes 63L6 po 63L3 v délce cca 2 km. Budou použity vodiče 3x110/22 AlFe.

 

 

Projektování
distribučních sítí

Zpracování jednotlivých stupňů projektových dokumentací venkovních a kabelových distribučních sítí NN, VN a VVN do napěťové úrovně 110 kV včetně.

Projektování rozvoden
a transformoven

Zpracování technologických i stavebních částí projektových dokumentací rozvoden a transformoven NN, VN a VVN do napěťové úrovně 110 kV včetně.

Inženýrské činnosti

Zajištění činností souvisejících s projektováním a realizací staveb – smluv o budoucích smlouvách, smluv o věcném břemenu, územních rozhodnutí, stavebních povolení, vytyčování staveb a autorského dozoru.
CMS systém Správce webu - Reklamní agentura YASHICA