O společnosti > Základní údaje
<< < < <

Základní identifikační údaje


Obchodní firma :     ENPRO Energo s.r.o.

Fakturační adresa : Sokolská 137/45, Valašské Meziříčí, PSČ 757 01

Zapsaná :               v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd C, vložka. 35598

IČ :                        28628250

DIČ :                      CZ28628250

Bankovní spojení :  Komerční banka Valašské Meziříčí

Číslo účtu :            43-7369400217/0100


Podrobnější informace lze zjistit ve výpisu z obchodního rejstříku.


Projektování
distribučních sítí

Zpracování jednotlivých stupňů projektových dokumentací venkovních a kabelových distribučních sítí NN, VN a VVN do napěťové úrovně 110 kV včetně.

Projektování rozvoden
a transformoven

Zpracování technologických i stavebních částí projektových dokumentací rozvoden a transformoven NN, VN a VVN do napěťové úrovně 110 kV včetně.

Inženýrské činnosti

Zajištění činností souvisejících s projektováním a realizací staveb – smluv o budoucích smlouvách, smluv o věcném břemenu, územních rozhodnutí, stavebních povolení, vytyčování staveb a autorského dozoru.
CMS systém Správce webu - Reklamní agentura YASHICA