Produkty

Projektování distribučních sítí

Zpracování jednotlivých stupňů projektových dokumentací venkovních a kabelových distribučních sítí NN, VN a VVN do napěťové úrovně 110 kV včetně.

Projektování rozvoden a transformoven

Zpracování technologických i stavebních částí projektových dokumentací rozvoden a transformoven NN, VN a VVN do napěťové úrovně 110 kV včetně.

Inženýrské činnosti

Zajištění činností souvisejících s projektováním a realizací staveb – smluv o budoucích smlouvách, smluv o věcném břemenu, územních rozhodnutí, stavebních povolení, vytyčování staveb a autorského dozoru.

Nabídka zaměstnání

22. 2. 2017

 

Společnost ENPRO Energo s.r.o. hledá pro svá pracoviště v regionech Severní Čechy, Severní a Střední Morava nové zaměstnance na pozici samostatný projektant elektro. Informace týkající se pracovní náplně, požadavků na uchazeče a další podrobnosti jsou uvedeny v dokumentu Nabídka zaměstnání - Samostatný projektant.

 

V případě Vašeho zájmu zašlete strukturovaný životopis e-mailem na adresu info@enpro.cz. Zde také můžete požádat o upřesnění nebo doplňující informace.

CMS systém Správce webu - Reklamní agentura YASHICA