Kariéra

ENPRO Energo s.r.o.

Váš spolehlivý partner pro projektování a inženýrskou činnost

Více informací

ENPRO Energo s.r.o.

Váš spolehlivý partner pro projektování a inženýrskou činnost

Více informací

ENPRO Energo s.r.o.

Váš spolehlivý partner pro projektování a inženýrskou činnost

Více informací

ENPRO Energo s.r.o.

Váš spolehlivý partner pro projektování a inženýrskou činnost

Více informací

ENPRO Energo s.r.o.

Váš spolehlivý partner pro projektování a inženýrskou činnost

Více informací

ENPRO Energo s.r.o.

Váš spolehlivý partner pro projektování a inženýrskou činnost

Více informací

ENPRO Energo s.r.o.

Váš spolehlivý partner pro projektování a inženýrskou činnost

Více informací

ENPRO Energo s.r.o.

Váš spolehlivý partner pro projektování a inženýrskou činnost

Více informací

ENPRO Energo s.r.o.

Váš spolehlivý partner pro projektování a inženýrskou činnost

Více informací

ENPRO Energo s.r.o.

Váš spolehlivý partner pro projektování a inženýrskou činnost

Více informací

Projektování distribučních sítí

Zpracování jednotlivých stupňů projektových dokumentací venkovních a kabelových distribučních sítí NN, VN a VVN do napěťové úrovně 110 kV včetně.

Projektování rozvoden a transformoven

Zpracování technologických a stavebních částí projektových dokumentací rozvoden, transformoven a spínacích stanic NN, VN, a VVN do napěťové úrovně 110 kV včetně

Inženýrské činnosti

Zajištění činností souvisejících s projektováním a realizací staveb – smluv o budoucích smlouvách, smluv o věcném břemenu, územních rozhodnutí, stavebních povolení, vytyčování staveb a autorského dozoru.

Specializované činnosti a aplikace

Zajištění dalších doplňkových činností a služeb souvisejících  s projektováním, inženýrskými činnostmi a provozováním elektrických zařízení.

REFERENCE

Horní Životice – rekonstrukce R 110 kV

Místo stavby: rozvodna 110/22 kV Horní Životice

Objednatel: ČEZ Distribuce a.s.

Rok předání PD: 2010

Celkové investiční náklady: 125.600,- tis. Kč

 


 

REFERENCE

Nošovice – napájení průmyslové zóny

Místo stavby: rozvodna 110/22 kV Nošovice

Rozsah: výstavba 8 polí R 110 kV, tři krytá stanoviště TR 110/22 kV, tři krytá stanoviště ZTL, nová R 22 kV, úpravy v BSP, obslužná komunikace

Objednatel: MSEM a.s.

Investor: ČEZ Distribuce, a.s.

Rok předání PD: 2007

Celkové investiční náklady: 186.800,- tis.Kč

 


 

REFERENCE

Příbor – úpravy v R 110 kV pro napájení PZ Mošnov, dokončení rekonstrukce R 110 kV

Místo stavby: rozvodna 110/22 kV  Příbor

Objednatel: ČEZ Distribuce, a.s.

Rok předání PD: 2008

Celkové investiční náklady: 173.700,- tis. Kč

 


 

REFERENCE

Průmyslová zóna letiště Mošnov – vedení VVN 110kV

Místo stavby: Příbor, Skotnice, Sedlnice, Mošnov

Objednatel: ČEZ Distribuce a.s.

Rok předání PD: 2009

Celkové investiční náklady: 125.600,- tis. Kč

 


 

REFERENCE

Průmyslová zóna Hrabová – vedení VVN 110kV

Místo stavby: Paskov, Ostrava-Nová Bělá, Ostrava-Hrabová

Objednatel: ČEZ Distribuce a.s.

Rok předání PD: 2007

Celkové investiční náklady: 40.700,- tis. Kč

 


 

REFERENCE

Opava – zdvojení venkovního vedení VN 264

Místo stavby: Opava – rozvodna Velké Hoštice

Objednatel: ČEZ Distribuce a.s.

Rok předání PD: 2008

Celkové investiční náklady: 5.000,- tis. Kč

 


 

REFERENCE

Vsetín – zdvojení venkovního vedení VN 65 po Karolinku

Místo stavby: Vsetín – Karolinka

Objednatel: ČEZ Distribuce a.s.

Rok předání PD: první etapa 2009, poslední etapa 2012

Celkové investiční náklady: 98.700,- tis. Kč

 


 

REFERENCE

FVE Zašová 9,3 MW – kabelová přípojka VN

Místo stavby: Zašová

Objednatel: REN Power cz solar IX s.r.o.

Rok předání PD: 2010

Celkové investiční náklady: 850.000,- tis. Kč, z toho silové elektrorozvody 4.100,- tis. Kč

 


 

REFERENCE

Hlučín, Ostravská – kabelové vedení VN a NN, DTS

Místo stavby: Hlučín – Ostravská

Objednatel: ČEZ Distribuce a.s.

Rok předání PD: 2009

Celkové investiční náklady: 2.100,- tis. Kč

 


 

REFERENCE

Vřesina – zástavba 70RD, 2. etapa, kabelové rozvody NN

Místo stavby: Vřesina

Objednatel: ČEZ Distribuce a.s.

Rok předání PD: 2009

Celkové investiční náklady: 3.200,- tis. Kč