Kariéra

Reference

Horní Životice – rekonstrukce R 110 kV

Nošovice – napájení průmyslové zóny

Příbor – úpravy v R 110 kV pro napájení PZ Mošnov, dokončení rekonstrukce R 110 kV

Průmyslová zóna letiště Mošnov – vedení VVN 110kV

Průmyslová zóna Hrabová – vedení VVN 110kV

Opava – zdvojení venkovního vedení VN 264

Vsetín – zdvojení venkovního vedení VN 65 po Karolinku

FVE Zašová 9,3 MW – kabelová přípojka VN

Hlučín, Ostravská – kabelové vedení VN a NN, DTS

Vřesina – zástavba 70RD, 2. etapa, kabelové rozvody NN

FVE Zašová 9,3 MW – kabelová přípojka VN

Místo stavby: Zašová

Objednatel: REN Power cz solar IX s.r.o.

Rok předání PD: 2010

Celkové investiční náklady: 850.000,- tis. Kč, z toho silové elektrorozvody 4.100,- tis. Kč

 


 

Popis stavby

Rozsah stavby

Výstavba nového dvojitého kabelového vedení VN 22 kV v délce 1 km, spínací stanice VN 22 kV pro fotovoltaickou elektrárnu.

Cílový stav

V souvislosti s výstavbou fotovoltaické elektrárny na k.ú. obce Zašová je nutno vyřešit její napojení na stávající distribuční síť. Tento požadavek je vyřešen dvěma novými kabelovými vedeními VN napájenými dvěma samostatnými stávajícími venkovními vedeními VN a dvěma novými rozvodnami VN umístěnými ve společné spínací stanici.

Kabelové trasy začínají na úsekových odpojovačích na p.b.53  vedení VN251 a na p.b.66  vedení VN104 US_VS_9371. Úsek mezi pb.b53 a p.b.66 je navržen jako jednoduché vedení, od p.b. 66 jako dvojité vedení ve společné trase. Trasa je navržena převážně ve volném terénu směrem ke stávající komunikaci I/35 a dráze ČD, jejichž překonání je navrženo protlakem. Trasa je zakončena v projektovaných spínacích stanicích.

Pro vedení bude použit kabel VN 2x 3x AXEKVCE 1×120/16 mm2 s koncovkami POLT-24D/1XO na přechodových podpěrných bodech.

Spínací stanice byla v souladu s požadavky investora navržena jako pochozí kiosková, typ UF3042 , od firmy BETONBAU. V ní jsou umístěny dvě samostatné rozvodny VN, vyzbrojené rozváděči VN SM6 a skříněmi měření SM-1.

Fotogalerie