Kariéra

Reference

Horní Životice – rekonstrukce R 110 kV

Nošovice – napájení průmyslové zóny

Příbor – úpravy v R 110 kV pro napájení PZ Mošnov, dokončení rekonstrukce R 110 kV

Průmyslová zóna letiště Mošnov – vedení VVN 110kV

Průmyslová zóna Hrabová – vedení VVN 110kV

Opava – zdvojení venkovního vedení VN 264

Vsetín – zdvojení venkovního vedení VN 65 po Karolinku

FVE Zašová 9,3 MW – kabelová přípojka VN

Hlučín, Ostravská – kabelové vedení VN a NN, DTS

Vřesina – zástavba 70RD, 2. etapa, kabelové rozvody NN

Příbor – úpravy v R 110 kV pro napájení PZ Mošnov, dokončení rekonstrukce R 110 kV

Místo stavby: rozvodna 110/22 kV  Příbor

Objednatel: ČEZ Distribuce, a.s.

Rok předání PD: 2008

Celkové investiční náklady: 173.700,- tis. Kč

 


 

Popis stavby

Rozsah stavby

Rekonstrukce 13 polí R 110 kV a výstavba 6 nových polí, tři koncové stožáry 110 kV, bypass, obsloužná komunikace, osvětlení R 100 kV. Stavba je členěna na část vyvolanou zákazníkem z důvodu zajištění napájení nové průmyslové zóny Mošnov z rozvodny 110kV Příbor a na vlastní investici objednatele.

Cílový stav

V rámci stavby vyvolané zákazníkem dojde k rekonstrukci polí a úpravě rozvodny související s napojením PZ Mošnov.

V rámci vlastní investice objednatele projketové dokumentace dojde k dokončení rekonstrukce rozvodny 110kV, která byla v I. etapě vyvolaná připojením nových odběratelů v areálu průmyslové zóny Mošnov.  Dokončení rekonstrukce se týká polí vedení V617, V618, V659, V660, Měření, T101 a T102 tj. výměna všech silových přístrojů. Součástí této stavby je zesílení ocelové konstrukce v celé rozvodně na celkovou zkratovou odolnost 31,5 kA včetně výměny přípojnic.

Součástí stavby bude i dokončení systému SKŘ a rekonstrukce vlastní spotřeby rozvodny ? výměna usměrňovačů, střídače a baterii 110 V.

Budou provedeny terénní úpravy v R 110 kV, vybudována objízdná komunikace kolem portálů R 110 kV, provedeny přeložky osvětlení a opravy oplocení (provozního i vnějšího).

 

Fotogalerie