Kariéra

Reference

Horní Životice – rekonstrukce R 110 kV

Nošovice – napájení průmyslové zóny

Příbor – úpravy v R 110 kV pro napájení PZ Mošnov, dokončení rekonstrukce R 110 kV

Průmyslová zóna letiště Mošnov – vedení VVN 110kV

Průmyslová zóna Hrabová – vedení VVN 110kV

Opava – zdvojení venkovního vedení VN 264

Vsetín – zdvojení venkovního vedení VN 65 po Karolinku

FVE Zašová 9,3 MW – kabelová přípojka VN

Hlučín, Ostravská – kabelové vedení VN a NN, DTS

Vřesina – zástavba 70RD, 2. etapa, kabelové rozvody NN

Horní Životice – rekonstrukce R 110 kV

Místo stavby: rozvodna 110/22 kV Horní Životice

Objednatel: ČEZ Distribuce a.s.

Rok předání PD: 2010

Celkové investiční náklady: 125.600,- tis. Kč

 


 

Popis stavby

Původní stav

Rozvodna 110 kV je venkovní třísystémová s pomocnou přípojnicí, rozvodna má 6x vývodové pole, 2x vybavené rezervní pole, 1x kombinovaná spojka přípojnic, 2x pole na HDO, 1x spojka SPP, 2x přívod od T40x a 1x pole Měření.

Cílový stav

Tato stavba řeší rekonstrukci 17 polí R 110 kV. Dojde k výměně všech betonových patek pod přístroji v R110kV, bude odstraněna betonová plocha pod měniči PTP a PTN včetně ohrazení, budou vyměněny všechny POK (pomocné ocelové konstrukce), dále budou vyměněny vypínače a PTP a PTN. Odpojovače budou repasovány (opraven nátěr a promazány) pro opětné použití. Byly zhotoveny nové trubkové propoje mezi jednotlivými přístroji v polích, klesačky nalisované na přípojnice zůstávají původní. V rámci rekonstrukce rozvodny bude vybudována náhradní přenosová trasa (bypass), který bude připojen místo pomocné přípojnice přímo na spojku SPP a po dobu rekonstrukce částečně nahradí pomocnou přípojnici. Stávající rozvod stlačeného vzduchu se demontoval včetně technologie kompresorovny.

Součástí stavební části byla oprava hlavního kabelového kanálu v R110kV a zhotovení nových kabelových kanálků ve všech polích. Dále řeší zhotovení nového hlídacího osvětlení kolem areálu rozvodny a oplocení rozvodny, vstupní brány do rozvodny, nové provozní oplocení a vstupní brány do R110kV, opravu asfaltové komunikace od odbočení z hlavní silnice až k vnějšímu plotu v rozvodně 110kV.

Fotogalerie