Kariéra

Reference

Horní Životice – rekonstrukce R 110 kV

Nošovice – napájení průmyslové zóny

Příbor – úpravy v R 110 kV pro napájení PZ Mošnov, dokončení rekonstrukce R 110 kV

Průmyslová zóna letiště Mošnov – vedení VVN 110kV

Průmyslová zóna Hrabová – vedení VVN 110kV

Opava – zdvojení venkovního vedení VN 264

Vsetín – zdvojení venkovního vedení VN 65 po Karolinku

FVE Zašová 9,3 MW – kabelová přípojka VN

Hlučín, Ostravská – kabelové vedení VN a NN, DTS

Vřesina – zástavba 70RD, 2. etapa, kabelové rozvody NN

Opava – zdvojení venkovního vedení VN 264

Místo stavby: Opava – rozvodna Velké Hoštice

Objednatel: ČEZ Distribuce a.s.

Rok předání PD: 2008

Celkové investiční náklady: 5.000,- tis. Kč

 


 

Popis stavby

Stávající stav

Stavba je umístěna mezi rozvodnu R110/22 ve Velkých Hošticích a okraj města Opavy u obchodního centra Globus. Z rozvodny R110/22 Velké Hoštice je vyvedeno jednoduché venkovní vedení VN 264. První část vedení, sloup č. 1 až č. 3 je umístěno na stovkových stožárech. Od sloupu č. 4 po sloup č. 15 je vedení VN umístěno na betonových sloupech.

Cílový stav

V rámci této stavby dojde ke zdvojení 2 km venkovního vedení VN 22 kV. Jednoduché vedení VN od rozvodny R 110/22 Velké Hoštice po sloup č. 14 bude přestavěno na dvojité vedení VN. Trasa vedení a umístění podpěrných bodů zůstane zachována.

Z rozvodny R 110/22 kV Velké Hoštice budou vyvedeny zemní kabely VN 22 kV 2x AXEKVCE 3 x 240 o celkové délce cca 70 m. Kabely VN budou v rozvodně připojeny na volná pole a budou ukončena na stávajícím stožáru č. 1 vedle této rozvodny. Stožár č. 1 budou vybaven úsekovými odpojovači a svodiči přepětí.

Dále bude provedena obnova vedení VN mezi sloupy č.1 a č.15 v celkové  délce 1725 m vodiči 2x AlFe 3×110/22. Nové sloupy budou umístěny v místech stávajících sloupů, použity budou nové příhradové a betonové sloupy. Na stávajícím sloupu č. 15 bude vedení VN napojeno na stávající vedení VN.

Fotogalerie