Kariéra

Reference

Horní Životice – rekonstrukce R 110 kV

Nošovice – napájení průmyslové zóny

Příbor – úpravy v R 110 kV pro napájení PZ Mošnov, dokončení rekonstrukce R 110 kV

Průmyslová zóna letiště Mošnov – vedení VVN 110kV

Průmyslová zóna Hrabová – vedení VVN 110kV

Opava – zdvojení venkovního vedení VN 264

Vsetín – zdvojení venkovního vedení VN 65 po Karolinku

FVE Zašová 9,3 MW – kabelová přípojka VN

Hlučín, Ostravská – kabelové vedení VN a NN, DTS

Vřesina – zástavba 70RD, 2. etapa, kabelové rozvody NN

Vřesina – zástavba 70RD, 2. etapa, kabelové rozvody NN

Místo stavby: Vřesina

Objednatel: ČEZ Distribuce a.s.

Rok předání PD: 2009

Celkové investiční náklady: 3.200,- tis. Kč

 


 

Popis stavby

Rozsah stavby

Výstavba kabelových rozvodů NN pro připojení 70 RD

Cílový stav

Ze stávající trafostanice č.1771 ?Větrná? budou vyvedeny tři nové páteřní vývody NN provedené kabely 3×240+120 AYKY. Tyto kabely budou zapojeny v nových rozpojovacích skříních umístěných na místech nových rozpojovacích uzlů. Z těchto rozpojovacích skříní budou dále vyvedeny kabely pro zapojení jednotlivých jistících skříní pro nové RD. Trasy kabelů NN budou v budoucích chodnících a volných prostranstvích podél nových komunikací. Nové kabelové vedení bude zaústěno do stávající venkovní rozvodné sítě NN a do stávající jistící skříně v lokalitě 1etapy zástavby RD. V místech velkých lomů, přechodů komunikací a místech spojek budou ke kabelům přiloženy kabelové označníky MARKER.

Ve stávající trafostanici č.1771 „Větrná“ bude vyměněn transformátor 250kVA za nový 400kVA. Rozváděč NN v trafostanici zůstane stávající.

Fotogalerie