Kariéra

Reference

Horní Životice – rekonstrukce R 110 kV

Nošovice – napájení průmyslové zóny

Příbor – úpravy v R 110 kV pro napájení PZ Mošnov, dokončení rekonstrukce R 110 kV

Průmyslová zóna letiště Mošnov – vedení VVN 110kV

Průmyslová zóna Hrabová – vedení VVN 110kV

Opava – zdvojení venkovního vedení VN 264

Vsetín – zdvojení venkovního vedení VN 65 po Karolinku

FVE Zašová 9,3 MW – kabelová přípojka VN

Hlučín, Ostravská – kabelové vedení VN a NN, DTS

Vřesina – zástavba 70RD, 2. etapa, kabelové rozvody NN

Průmyslová zóna Hrabová – vedení VVN 110kV

Místo stavby: Paskov, Ostrava-Nová Bělá, Ostrava-Hrabová

Objednatel: ČEZ Distribuce a.s.

Rok předání PD: 2007

Celkové investiční náklady: 40.700,- tis. Kč

 


 

Popis stavby

Rozsah stavby

Jedná se o výstavbu nového nadzemního vedení VVN 2x110kV v délce 3,166 km, napojeného ze stávajícího nadzemního vedení 2×110/22kV č.5647/5648 před Rozvodnou Paskov do nové Rozvodny 110/22kV Hrabová, která má zajistit dodávku elektrické energie pro Průmyslovou zónu Hrabová o celkové výši 50MW soudobého příkonu. Rozsah požadovaného řešení stavby vychází z DSP technické infrastruktury průmyslové zóny.

Cílový stav

Stavba vedení VVN 110kV v délce 3,166km je umístěna v katastrálním území Paskov, Nová Bělá a Hrabová. Trasa začíná odbočkou z koncového stožáru před R110/22kV Paskov. Nové vedení bude napojeno na stávající vedení VVN č.5647/5648 napájeného z rozvodny R110/22kV Vratimov. Tato odbočka bude provedena z nového koncového stožáru u rozvodny Paskov, který nahradí původní koncový stožár. Projektované vedení VVN 2x110kV povede směrem ke stávající krajské silnici III/4705, kterou bude křížit, dále směrem k rychlostní komunikací R/56 Frýdek-Místek Ostrava a v souběhu s ní až k nové rozvodně R110/22kV Hrabová.

Vedení je v celé délce navrženo jako venkovní na pozinkovaných ocelových příhradových stožárech VVN 2x110kV s úzkým dříkem, založených v celistvém betonovém základu. Uspořádání konzol typu soudek s maximálním vyložením 3,75m. Pro fázové vodiče jsou v celé trase použita ocelohliníková lana typu AlFe 240/39.Vedení je vybaveno kombinovaným zemnícím lanem (KZL) s optickým kabelem s 24 SM vlákny.

Fotogalerie