Kariéra

Reference

Horní Životice – rekonstrukce R 110 kV

Nošovice – napájení průmyslové zóny

Příbor – úpravy v R 110 kV pro napájení PZ Mošnov, dokončení rekonstrukce R 110 kV

Průmyslová zóna letiště Mošnov – vedení VVN 110kV

Průmyslová zóna Hrabová – vedení VVN 110kV

Opava – zdvojení venkovního vedení VN 264

Vsetín – zdvojení venkovního vedení VN 65 po Karolinku

FVE Zašová 9,3 MW – kabelová přípojka VN

Hlučín, Ostravská – kabelové vedení VN a NN, DTS

Vřesina – zástavba 70RD, 2. etapa, kabelové rozvody NN

Průmyslová zóna letiště Mošnov – vedení VVN 110kV

Místo stavby: Příbor, Skotnice, Sedlnice, Mošnov

Objednatel: ČEZ Distribuce a.s.

Rok předání PD: 2009

Celkové investiční náklady: 125.600,- tis. Kč

 


 

Popis stavby

Rozsah stavby

Jedná se o výstavbu nového nadzemního vedení VVN 2x110kV ze stávající rozvodny R110/22kV Příbor do nové rozvodny R110/22kV Mošnov, která bude zajišťovat dodávku elektrické energie pro Průmyslovou zónu letiště Mošnov o celkové výši 50MW soudobého příkonu. Rozsah požadovaného řešení stavby vycházel z DÚR technické infrastruktury průmyslové zóny.

Cílový stav

Stavba je umístěna v katastrálním území Příbor, Příbor-Prchalov, Skotnice, Sedlnice a Mošnov. V první části trasy od stávající rozvodny 110/22kV Příbor po křížení se stávající silnicí I/48 Nový Jičín – Frýdek-Místek je navržená trasa vedena v souběhu se stávajícím vedením VVN 2x110kV č.5655/5656. V druhé části, která vede až po připravovanou rozvodnu R110/22 kV Mošnov je navržená trasa vedena v souběhu se stávajícím vedením VN 22kV č. 214.

Vedení je v celé délce provedeno jako venkovní na pozinkovaných ocelových stožárech VVN 2x110kV z ohraňovaného plechu. Pro fázové vodiče jsou použity v celé délce ocelohliníkové lana typu AlFe 240/39. Vedení je vybaveno kombinovaným zemnícím lanem (KZL) s optickým kabelem se 24 SM vlákny.

Fotogalerie