Kariéra

Reference

Horní Životice – rekonstrukce R 110 kV

Nošovice – napájení průmyslové zóny

Příbor – úpravy v R 110 kV pro napájení PZ Mošnov, dokončení rekonstrukce R 110 kV

Průmyslová zóna letiště Mošnov – vedení VVN 110kV

Průmyslová zóna Hrabová – vedení VVN 110kV

Opava – zdvojení venkovního vedení VN 264

Vsetín – zdvojení venkovního vedení VN 65 po Karolinku

FVE Zašová 9,3 MW – kabelová přípojka VN

Hlučín, Ostravská – kabelové vedení VN a NN, DTS

Vřesina – zástavba 70RD, 2. etapa, kabelové rozvody NN

Hlučín, Ostravská – kabelové vedení VN a NN, DTS

Místo stavby: Hlučín – Ostravská

Objednatel: ČEZ Distribuce a.s.

Rok předání PD: 2009

Celkové investiční náklady: 2.100,- tis. Kč

 


 

Popis stavby

Rozsah stavby

Nové kabelové vedení VN pro novou kioskovou DTS, kabelové rozvody NN pro připojení 35 RD

Cílový stav

Ze stávajícího kabelového vedení VN bude napojena nová kabelová smyčka VN. Trasa kabelu VN povede ve volném prostranství souběžně se stávající účelovou komunikací a oplocením pozemku p.č.761/4 až do nové betonové kompaktní trafostanice. V místech ohybu kabelů a spojek bude ke kabelu VN přiložen kabelový označník.

Trafostanice bude osazena transformátorem 22/0,4 kV o jmenovitém výkonu 630 kVA, zapouzdřeným rozváděčem VN SF6 pro napětí 22 kV, šestivývodovým rozvaděčem NN s hlavním jističem SE-BL-J1000-DTVE, In=1000A, zkratová odolnost min.25 kA.

Vývody NN pro novou zástavbu 35BJ budou provedeny z nové DTS zemními kabely 3×240+120 AYKY a ukončeny v nových jisticích skříních. Vývody NN do stávající rozvodné sítě budou rovněž provedeny zemními kabely 3×120+70 AYKY a zaústěny do stávajícího venkovního vedení NN. V místech ohybu kabelů, spojek a křížení komunikací budou ke kabelům NN přiloženy kabelové označníky.

Fotogalerie