Kariéra

Reference

Horní Životice – rekonstrukce R 110 kV

Nošovice – napájení průmyslové zóny

Příbor – úpravy v R 110 kV pro napájení PZ Mošnov, dokončení rekonstrukce R 110 kV

Průmyslová zóna letiště Mošnov – vedení VVN 110kV

Průmyslová zóna Hrabová – vedení VVN 110kV

Opava – zdvojení venkovního vedení VN 264

Vsetín – zdvojení venkovního vedení VN 65 po Karolinku

FVE Zašová 9,3 MW – kabelová přípojka VN

Hlučín, Ostravská – kabelové vedení VN a NN, DTS

Vřesina – zástavba 70RD, 2. etapa, kabelové rozvody NN

Vsetín – zdvojení venkovního vedení VN 65 po Karolinku

Místo stavby: Vsetín – Karolinka

Objednatel: ČEZ Distribuce a.s.

Rok předání PD: první etapa 2009, poslední etapa 2012

Celkové investiční náklady: 98.700,- tis. Kč

 


 

Popis stavby

Stávající stav

Venkovní vedení VN65 zásobuje podstatnou část obcí v údolí Vsetínské Bečvy a slouží rovněž jako náhradní napájení v případě výpadku vedení VN63. Celková délka vedení bez odboček je cca. 27 km a v současné době je na hranici svých přenosových schopností.

Cílový stav

Zdvojení a rekonstrukce 27 km stávajícího vedení VN65 v sedmi etapách. Z rozvodny R110/22 kV Vsetín bude z rezervní kobky vyveden nový kabel VN AXEKVCE 3x 1×240 v souběhu se stávajícím vedením VN243 v délce cca. 2,5 km.

Dále bude provedeno zdvojení venkovního vedení VN243 od sloupu č.56 po sloup č.52 vedení VN65 v délce cca. 1,5 km vodiči 2x 3×110/22 Alfe.

Zdvojení venkovního vedení VN65 a VN63 bude realizováno od sloupu č.52 VN65 po sloup č.257 VN63. Budou použity vodiče 2x 3×110/22 Alfe. Délka trasy bude cca.21,5 km.

Od sloupu č.257 VN63 bude provedena rekonstrukce stávajícího vedení VN s použitím stávajících vodičů 3×70 AlFe přes 63L6 po 63L3 v délce cca 2 km. Budou použity vodiče 3×110/22 AlFe.

Fotogalerie